Pozycja
1178/2020
Sprawa
Ar-II.6743.761.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. S. Konarskiego, ul. Lokalna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
7 września 2020