Pozycja
1191/2020
Sprawa
Ar-II.6743.768.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. A. Puszkina
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
Data wniosku
8 września 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 września 2020