Pozycja
1192/2020
Sprawa
Ar-II.6743.769.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. L. Zdrzałka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
8 września 2020