Pozycja
1194/2020
Sprawa
Ar-II.6743.776.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. F. Nowowiejskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
8 września 2020