Pozycja
1220/2020
Sprawa
Ar-II.6743.782.2020
Inwestor
Jacek Sołtysiński
Adres inwestycji
Niewiadom, ul. Zamenhofa
Opis
BUDOWA budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z zagospodarowaniem terenu
Data wniosku
8 września 2020