Pozycja
1229/2020
Sprawa
Ar-II.6743.798.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, Pod Lasem
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
14 września 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 września 2020