Pozycja
1231/2020
Sprawa
Ar-II.6743.800.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna, ul. Raciborska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do myjni samochodowej
Data wniosku
14 września 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
3 listopada 2020