Pozycja
1238/2020
Sprawa
Ar-II.6743.807.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Św. Józefa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
16 września 2020