Pozycja
1249/2020
Sprawa
Ar-II.6743.815.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Wielopole, ul. Majątkowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
18 września 2020