Pozycja
1294/2020
Sprawa
Ar-II.6743.849.2020
Inwestor
Anna Tomala, Urszula Kowalczyk, Bogdan Kowalczyk
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. W. Kadłubka
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
28 września 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
18 grudnia 2020