Pozycja
1422/2020
Sprawa
Ar-II.6743.943.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Słowiańska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
23 października 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 listopada 2020