Pozycja
1451/2020
Sprawa
Ar-II.6743.979.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna, ul. Raciborska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej s/c dz40 wraz z przyłączami gazu dz25 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Data wniosku
3 listopada 2020