Pozycja
1454/2020
Sprawa
Ar-II.6743.981.2020
Inwestor
Janina Majewska
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, ul. Małachowskiego 118a
Opis
BUDOWA zagospodarowanie terenu instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
3 listopada 2020