Pozycja
1518/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1015.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niewiadom, Karola Szymanowskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
19 listopada 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
10 grudnia 2020