Pozycja
1519/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1016.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niewiadom, ks. Piotra Skargi
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
Data wniosku
19 listopada 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 grudnia 2020