Pozycja
1520/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1018.2020
Inwestor
Karina Cipcer
Adres inwestycji
Kłokocin, Dębowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączem
Data wniosku
19 listopada 2020
Data wniesienia sprzeciwu
15 stycznia 2021