Pozycja
1552/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1043.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Rajska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
24 listopada 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 grudnia 2020