Pozycja
1553/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1044.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Rybnik-Północ, Nadbrzeżna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłącza gazu
Data wniosku
24 listopada 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 grudnia 2020