Pozycja
1555/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1046.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Niedobczycka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego
Data wniosku
25 listopada 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
26 stycznia 2021