Pozycja
1591/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1095.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, ul. Leśna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
1 grudnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
21 grudnia 2020