Pozycja
1618/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1103.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. W. Witosa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej s/c dz 40 do budynków mieszkalnych
Data wniosku
4 grudnia 2020
Data wniesienia sprzeciwu
2 lutego 2021