Pozycja
1666/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1131.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Pochyła
Opis
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych
Data wniosku
14 grudnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 grudnia 2020