Pozycja
1714/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1140.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, Przyjaźni
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączem gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
22 grudnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 stycznia 2021