Pozycja
1719/2020
Sprawa
Ar-II.6743.1146.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, Kłokocińska
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
23 grudnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 stycznia 2021