Pozycja
38/2021
Sprawa
Ar-II.6743.3.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Lotników
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
7 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
22 marca 2021