Pozycja
41/2021
Sprawa
Ar-II.6743.6.2021
Inwestor
INŻBUD Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zamysłów, ul. Pod Lasem
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Data wniosku
7 stycznia 2021