Pozycja
42/2021
Sprawa
Ar-II.6743.7.2021
Inwestor
CARETTA Sp. z o.o. Daniel Krakowczyk
Adres inwestycji
Golejów, ul. Morwowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
4 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
25 stycznia 2021