Pozycja
66/2021
Sprawa
Ar-II.6743.10.2021
Inwestor
Adam Lyczko
Adres inwestycji
Popielów, Jana Zamojskiego 23b
Opis
PRZEBUDOWA budowa wewn instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
7 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 stycznia 2021