Pozycja
68/2021
Sprawa
Ar-II.6743.15.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Łączna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu
Data wniosku
11 stycznia 2021