Pozycja
79/2021
Sprawa
Ar-II.6743.23.2021
Inwestor
Marcin Oleś Agnieszka Oleś
Adres inwestycji
Popielów, Szymborskiej
Opis
BUDOWA sieć wodociągowa z przyłączami wody
Data wniosku
8 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
29 stycznia 2021