Pozycja
90/2021
Sprawa
Ar-II.6743.34.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, ul. Rajska
Opis
BUDOWA budowa gazociągu niskiego ciśnienia DZ63 wraz z przyłączem gazu DZ40 do budynku mieszkalnego
Data wniosku
15 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
3 marca 2021