Pozycja
116/2021
Sprawa
Ar-II.6743.38.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, ul. Łukasiewicza
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11RC wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
21 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
11 lutego 2021