Pozycja
127/2021
Sprawa
Ar-II.6743.42.2021
Inwestor
Janina Majewska
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, ul. S. Małachowskiego 118a
Opis
BUDOWA zagospodarowanie terenu instalacji zbiornikowej gazu płynnego, przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
22 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 lutego 2021