Pozycja
138/2021
Sprawa
Ar-II.6743.50.2021
Inwestor
Karina i Tomasz Cipcer
Adres inwestycji
Kłokocin, ul. Dębowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Data wniosku
25 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
5 marca 2021