Pozycja
143/2021
Sprawa
Ar-II.6743.56.2021
Inwestor
Adrian Kuśka, Paweł Kasner, Wiesław Filipczyk
Adres inwestycji
Kamień, ul. Sąsiedzka, T. Bieli
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Data wniosku
25 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
15 lutego 2021