Pozycja
145/2021
Sprawa
Ar-II.6743.58.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Maroko-Nowiny, ul. Św. Józefa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
26 stycznia 2021