Pozycja
146/2021
Sprawa
Ar-II.6743.59.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. S. Konarskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
26 stycznia 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
2 marca 2021