Pozycja
169/2021
Sprawa
Ar-II.6743.78.2021
Inwestor
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Ogrodowskiego 7a
Opis
BUDOWA budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Data wniosku
1 lutego 2021