Pozycja
215/2021
Sprawa
Ar-II.6743.103.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Gruntowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
11 lutego 2021