Pozycja
244/2021
Sprawa
Ar-II.6743.128.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Malwowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia
Data wniosku
19 lutego 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
8 marca 2021