Pozycja
254/2021
Sprawa
Ar-II.6743.140.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Bratków
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia
Data wniosku
23 lutego 2021