Pozycja
275/2021
Sprawa
Ar-II.6743.149.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, ul. Rajska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia D63 PE1000 SDR11 RC oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC wraz z punktem pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
26 lutego 2021