Pozycja
350/2021
Sprawa
Ar-II.6743.181.2021
Inwestor
Julia i Jacek Sołtysińscy
Adres inwestycji
Niewiadom, ul. Zamenhofa
Opis
BUDOWA trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz zagospodarowaniem terenu - A, B, C
Data wniosku
8 marca 2021
Termin do którego można wnieś sprzeciw
10 marca 2021