Pozycja
351/2021
Sprawa
Ar-II.6743.184.2021
Inwestor
Anna Prawdzik-Piontek
Adres inwestycji
Niewiadom, ul. Słowiańska 22
Opis
BUDOWA budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Data wniosku
8 marca 2021