Pozycja
365/2021
Sprawa
Ar-II.6743.204.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Wielopole, ul. Lipowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych szeregowych i budynku jednorodzinnego
Data wniosku
11 marca 2021
Data wniesienia sprzeciwu
25 marca 2021