Pozycja
376/2021
Sprawa
Ar-II.6743.207.2021
Inwestor
Krzysztof Białach
Adres inwestycji
Boguszowice Osiedle, ul. M. Grażyńskiego 2a/6
Opis
BUDOWA budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Data wniosku
11 marca 2021