Pozycja
378/2021
Sprawa
Ar-II.6743.217.2021
Inwestor
Małgorzata Zimna
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Energetyków 101a
Opis
BUDOWA budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Data wniosku
16 marca 2021