Pozycja
433/2021
Sprawa
Ar-II.6743.241.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niewiadom, ul. S. Batorego, Sportowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Data wniosku
22 marca 2021