Pozycja
442/2021
Sprawa
Ar-II.6743.253.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. Gen. L. Okulickiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
24 marca 2021