Pozycja
443/2021
Sprawa
Ar-II.6743.254.2021
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. Norwida
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
24 marca 2021